CAO voor UZK
Op alle uitzendingen van Uitzendbureau Actief is de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten van toepassing.
 
In deze CAO voor Uitzendkrachten staan alle arbeidsvoorwaarden, die van toepassing zijn op uitzendkrachten opgenomen, zoals die zijn afgesproken tussen de CAO-partijen en biedt een overzicht van de meest belangrijke rechten en plichten.
 
 
 
 
Google+