Reserveringen
Vakantiedagen
Als uitzendkracht wordt er 10,43 % aan vakantiedagen over je bruto uurloon gereserveerd. Dit zijn 24 dagen op jaarbasis, als je 40 uur per week werkt. Je kunt deze reservering opnemen wanneer je op vakantie gaat, of bijvoorbeeld in geval van een bedrijfssluiting. 
 
Feestdagen 
Naast vakantiedagen wordt er ook 3,04% gereserveerd voor feestdagen. Bv. Nieuwjaarsdag, Paasdagen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksterdagen en de Kerstdagen. Valt er een erkende feestdag in jouw werkweek, kun je hiervoor je opgebouwde reserveringen opnemen. Dit zijn 7 dagen op jaarbasis als je 40 uur per week werkt. 
 
Kort verzuim en buitengewoon verlof
Hierbij kun je denken aan een dokters- of een tandartsbezoek. Je reserveert hiervoor 0,60% over je bruto uurloon. 
 
Je kunt nooit meer opnemen dan dat je hebt gereserveerd.
 
Vakantiegeld 
Zoals iedereen in loondienst bouw je ook vakantiegeld op 8% over je bruto uurloon. Dit wordt automatisch in de maand mei uitbetaald. Je kunt het vakantiegeld ook tussentijds opvragen, mits je vijf aaneengesloten werkdagen op vakantie gaat (niet werkt). 
 
Op je laatste loonspecificatie kun je terugvinden hoeveel reserveringen je totaal per soort hebt opgebouwd. 
 
Wanneer je uit dienst gaat, worden alle nog openstaande reserveringen binnen 6 weken aan je uitgekeerd. 
Google+