Ziekmelden

Wat te doen bij ziekte

Wanneer je ziek wordt, ben je verplicht om dit op de eerste ziektedag voor aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever te melden en voor 09.00 uur bij Uitzendbureau Actief. Wij zijn jouw werkgever en kunnen jou pas officieel ziekmelden bij het UWV als jij ons hiervan zelf op de hoogte hebt gebracht. Wanneer jij op dat moment niet op je huisadres verblijft, dien je bij de ziekmelding ook jouw verpleegadres door te geven en een telefoonnummer waarop men jou kan bereiken. Je kunt controle krijgen van het UWV.
 
Wanneer je binnen een uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A ziek wordt, heb je vanaf de derde ziektedag recht op een uitkering van de Ziektewet UWV. De eerste 2  ziektedag en zijn wachtdagen, deze ziektedagen worden gecompenseerd door een opslag op het loon (wachtdagcompensatie). Het uitkeringsdagloon wordt bepaald door UWV en is jouw gemiddelde loon van de periode voorafgaand aan de ziekte.
Als je ziek wordt, dan heeft dit tot gevolg dat je opdracht bij de inlener met wordt beëindigd. 
 

Betermelden

Wanneer je hersteld bent, moet je dit zelf doorgeven bij het UWV. Het telefoonnummer is 0900-9294 dit op maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 17.00 uur. Zorg dat je jouw sofinummer bij de hand hebt, wanneer je het UWV belt. 
 
Indien je aan het werk gaat zonder je beter te melden, kan je dit een forse boete opleveren!
 
Wil je na het betermelden opnieuw voor Actief, bij dezelfde opdrachtgever werken, moeten wij dit eerst kortsluiten met de opdrachtgever.
Google+