Algemene voorwaarden
Uitzendbureau Actief B.V. hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. De Algemene Voorwaarden van de NBBU zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. DS 40538398. 
 
 
 
Google+